Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp (VCCA 2017)

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp (VCCA 2017) sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của hội nghị là góp phần thúc đẩy, phát triển Công nghệ Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với chủ đề của VCCA 2017 là "Điều khiển và Tự động hóa hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Nguyenquan bdf5c

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam cung cấp thông tin về triển lãm. Nguồn: baochinhphu.vn


Điểm nổi bật trong Hội nghị khoa học và triển lãm Quốc tế VCCA 2017 là nơi kết nối ba nhà: nhà quản lý - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với các hoạt động chính: Hội nghị khoa học; triển lãm diễn đàn doanh nghiệp. Các chủ đề của hội nghị tập trung vào các vấn đề đang được giới khoa học , doanh nghiệp và xã hội quan tâm: thành phố thông minh, điều khiển quá trình trong nhà máy công nghiệp, tự động hóa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản...
Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp (VCCA 2017) là hoạt động thiết thực của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.