Họp Nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài cấp Bộ 2018: " Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam"

Trong tháng 12 năm 2018, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam" do TS. Phạm Ngọc Hiếu làm chủ nhiệm đề tài.

dtcb2 17a84

TS. Phạm Ngọc Hiếu trình bày kết quả tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Hà Thương

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Phạm Ngọc Hiếu đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã nêu ra: Thực trạng về thiết bị và các sáng chế trong giám sát môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy hải sản; Đánh giá, lựa chọn các sáng chế phù hợp với điều kiện của Việt Nam để giải mã, làm chủ công nghệ; Giải pháp thiết kế và phát triển hệ thống giám sát môi trường nước ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ và các kết quả đạt được cũng như triển khai thí điểm tại một số tổ chức doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu xót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Trọng Hiếu, Viện trưởng Viện SCCN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.


Nguồn: Niptex