Thông báo thực hiện Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bổ sung để xét giao trực tiếp cho Tổng cục TCĐLCL bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp cho Tổng cục TCĐLCL bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức thực hiện: giao trực tiếp nhiệm vụ cho Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL thực hiện

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

3. Nơi nhận Hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN và Danh mục đính kèm (.pdf)

- Quyết định số 3251/QĐ-BKHCN và Danh mục đính kèm (.doc)