Đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 10 khu nông nghiệp ứng dụng CNC

Theo quy hoạch Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng CNC đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ có thêm tám khu nông nghiệp ứng dụng CNC là Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. HCM, Bình Dương, Cần Thơ.

Các vùng sản xuất cà phê ứng dụng CNC được tập trung tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Bắc Trung bộ

Trước đó, hai khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt là Hậu Giang và Phú Yên.

Về quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, các vùng sản xuất cà phê được tập trung tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Bắc Trung bộ; các vùng sản xuất chè tại Thái Nguyên (sản xuất chè xanh) và Lâm Đồng (sản xuất chè Ô Long); các vùng sản xuất thanh long tại Bình Thuận; các vùng sản xuất rau tại Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM, Lâm Đồng; các vùng sản xuất hoa tại Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng; các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực xuất khẩu tại Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Các vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng CNC sẽ tập trung tại Sơn La, Hà Nội, Nghệ An và Lâm Đồng; các vùng chăn nuôi lợn ngoại tại vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ; các vùng chăn nuôi gia cầm tại vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Bắc Trung bộ và ĐBSCL.

Các vùng sản xuất tôm nước mặn, nước lợ ứng dụng CNC tại vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng và đưa vào sử dụng, hoạt động có hiệu quả 10 khu nông nghiệp ứng dụng CNC đã được thành lập thuộc quy hoạch tổng thể.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được tiến hành tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và các tỉnh còn lại.

Việc quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia và gia tăng xuất khẩu.

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng