Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX) đã tham dự Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Thực trạng và nhu cầu đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” do Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia(NATIF) tổ chức.

Tham dự và chủ trì hội thảo có GS. Hoàng Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia; đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí lãnh đạo đến từ các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo thuộc các doanh nghiệp đang sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ; đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội, Hội tự động hóa Việt Nam…

Hội thảo tổ chức với mục đích nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng đổi mới công nghệ, năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ, thực trạng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích hiện đang áp dụng trong ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam,  đồng thời đưa ra những thuận lợi và khó khăn trong đổi mới công nghệ của ngành. Thông qua hội thảo, các nhà quản lý, cơ quan điều hành Quỹ Đổi mới công nghê quốc gia lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, các hiệp hội nói về nhu cầu đổi mới công nghệ để từ đó có những định hướng cần giải quyết, những ưu tiên phát triển từ thực tế hoạt động trong các doanh nghiệp;

GS. Hoàng Văn Phong phát biểu Khai mạc Hội thảo. Ảnh: HT

Phát biểu Khai mạc tại hội thảo, GS. Hoàng Văn Phong chia sẻ: “Ngành công nghiệp hỗ trợ là một ngành tương đối non trẻ so với các ngành công nghiệp, các ngành kỹ thuật khác, mặc dù khái niệm ngành hỗ trợ đã có từ lâu từ khi bắt đầu có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng để trở thành một ngành công nghiệp thì còn đang trong quá trình hình thành và phát triển. Trong 10 năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều văn bản chiến lược, quy hoạch, thông tư, quyết định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho định hướng phát triển, định hướng ưu tiên, những cơ chế ưu đãi cho ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những khối cơ quan nhà nước nhận thấy doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể giúp phát triển công nghệ, trong đó có đổi mới công nghệ.”

Toàn cảnh hội thảo.  Ảnh: HT

Qua hội thảo, xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm để Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời cùng các cơ quan,tổ chức nhà nước, trong đó có Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ có thể hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng và khai thác sáng chế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng một cách có hiệu quả.

Nguồn: Niptex

NotificationNotification - RSS

Website link