Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu sáng chế  và Khai thác công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐTNB ngày 16/04/2019 của Đoàn thanh niên Bộ KH&CN về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp 2019-2022 và được sự đồng ý của...

Hội thảo về Mô hình liên kết thúc đẩy thương mại hóa sáng chế

Hội thảo về Mô hình liên kết thúc đẩy thương mại hóa sáng chế

Ngày 06/9/2019, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) chủ trì, phối hợp cùng Hội Sáng chế Việt Nam (V.I.A) và Trung tâm Sở hữu...

Hỗ trợ tư vấn khai thác và thương mại hóa sáng chế cho một số trường Đại học khu vực phía Nam

Hỗ trợ tư vấn khai thác và thương mại hóa sáng chế cho một số trường Đại học khu vực phía Nam

Với mục đích gia tăng đơn đăng ký sáng chế trong khối nghiên cứu Viện, trường đại học; Công tác tư vấn hỗ trợ tra cứu, xây dựng hồ sơ...

Patent Pool- Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế

Patent Pool- Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế

Bài viết đề cập tới mô hình Patent Pool, một mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng đến nay đang...

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8

Sáng ngày 14/8/2019, đại diện Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự “Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam – Nhật Bản lần...

Tìm kiếm công nghệ gia công mới nhất trong lĩnh vực gia công các bề mặt phức tạp

Tìm kiếm công nghệ gia công mới nhất trong lĩnh vực gia công các bề mặt phức tạp

MTA Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại được tổ chức từ ngày 3...