Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020 THÔNG BÁOVề việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ Căn...

Hệ thống thoát nước bằng tổ hợp thoát nước song song

Hệ thống thoát nước bằng tổ hợp thoát nước song song

Hệ thống thoát nước bằng tổ hợp thoát nước song song phù hợp với công trình chống ngập vùng thấp trũng nằm trong khu vực nội thành của thành phố...

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Quy trình phát hiện đối tượng có trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM giúp tăng tốc độ xử lý của phần cứng bằng cách sử...