Giới thiệu

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

• Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống sáng chế trong nước và quốc tế;

• Là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

• Nghiên cứu cơ chế, chính sách và phát triển hoạt động khai thác sáng chế, các giải pháp chuyển giao công nghệ từ các sáng chế vào sản xuất, kinh doanh;

• Kết nối hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

• Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và các giải pháp về hoạt động khai thác sáng chế và chuyển giao công nghệ từ sáng chế vào sản xuất kinh doanh;

• Thực hiện hoạt động thống kê, xây dựng, cập nhật, quản lý, phân tích và khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế - sáng kiến, thông tin công nghệ;

• Thiết kế, tái lập, mô phỏng, chế tạo thử và phát triển sản phẩm mẫu từ sáng chế;

• Triển khai thực hiện và tư vấn hoạt động mua, giới thiệu, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ:

Địa chỉ : 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3943 9663
Fax : (04) 3943 9663
Thư điện tử : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://niptex.gov.vn