Giới thiệu

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ : 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 3943 9663
Fax : (04) 3943 9663
Thư điện tử : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://niptex.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống sáng chế trong nước và quốc tế; nghiên cứu cơ chế, chính sách và phát triển hoạt động khai thác sáng chế, các giải pháp chuyển giao công nghệ từ các sáng chế vào sản xuất, kinh doanh; kết nối hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng: Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại: (84.4) 3944 0256

Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Viện trưởng: Ông Đỗ Đức Nam
Điện thoại: (84.4) 2432202419
Thư điện tử: ddnam@most.gov.vn

IMG 9883 138da

Phó Viện trưởng: Ông Nguyễn Hữu Xuyên
Điện thoại: (84.4) 39440145
Thư điện tử: nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên kết website