Thông tin nổi bật

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

 Ngày 15/12/2016, TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam lần thứ...

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của Trung Quốc

Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của Trung Quốc

            Nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức thực tế vào hoạt động chuyển giao công nghệ của cán bộ, Viện Nghiên cứu...

Hợp tácHợp tác - RSS

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

 Ngày 15/12/2016, TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam lần thứ...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

     Trong ngành nuôi thủy sản, để xử lý ao hồ trước khi nuôi, thông thường người ta cày phơi đáy ao trong 3-4 ngày, bón vôi để điều...

Liên kết website