Thông tin nổi bật

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà...

Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2017, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức hội thảo khoa học: "Khai thác và thương mại hóa sáng...

Thông báoThông báo - RSS

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2017, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức hội thảo khoa học: "Khai thác và thương mại hóa sáng...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải

Mô hình nông nghiệp hữu cơ không chất thải

     Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm là một vấn đề nhức nhối và được toàn bộ xã hội quan tâm. Rau xanh là...

Dịch vụ KH&CNDịch vụ KH&CN - RSS

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

     Thẩm định, giải mã, chuyển giao công nghệ, tư vấn lập các đề tài, dự án ứng dụng sáng chế, đổi mới và phát triển công nghệ.

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

     Chuyển giao cơ sở dữ liệu, dữ liệu điện tử về công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu công nghệ, tài liệu khoa học công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

     Tổ chức các sự kiện và giao dịch sáng chế, trình diễn công nghệ mới.

4. Đào tạo

4. Đào tạo

     Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin công nghệm sáng chế

Liên kết website