Thông tin nổi bật

Thông báoThông báo - RSS

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Hệ thống cảnh báo và xử lý nhầm ga phanh xe hơi số tự động

Hệ thống cảnh báo và xử lý nhầm ga phanh xe hơi số tự động

Xuất phát từ thực tế có nhiều trường hợp nhầm chân ga-chân phanh khi lái ôtô, đặc biệt với xe số tự động, tác giả đã sáng chế ra hệ...

Dịch vụ KH&CNDịch vụ KH&CN - RSS

1. Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

1. Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

Xây dựng, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu: Niptex, Derwent Innovation, InnovationQ Plus, IP LIB (NOIP), WIPO, USPTO, EPO,... Phân tích sáng chế,...

2. Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm

2. Mô phỏng công nghệ và Phát triển sản phẩm

Giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu sáng chế Nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng...

3. Chính sách và thương mại hóa sáng chế

3. Chính sách và thương mại hóa sáng chế

Tư vấn chính sách khai thác sáng chế cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu Tổ chức thực hiện, tư vấn và hỗ trợ hoạt động mua,...