Thông tin nổi bật

Thông báoThông báo - RSS

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Lễ công bố Quyết định chia tách và thành lập chi bộ mới

Lễ công bố Quyết định chia tách và thành lập chi bộ mới

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức và nhân sự, sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Chính sách Khoa học và công nghệ...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Phương pháp sản xuất đất sinh học và đất sinh học thu được theo phương pháp này

Phương pháp sản xuất đất sinh học và đất sinh học thu được theo phương pháp này

     Do đất tự nhiên có thành phần và tính chất đa dạng và không ổn định, rất khó lựa chọn một loại đất thích hợp cho một loại...

Dịch vụ KH&CNDịch vụ KH&CN - RSS

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

     Thẩm định, giải mã, chuyển giao công nghệ, tư vấn lập các đề tài, dự án ứng dụng sáng chế, đổi mới và phát triển công nghệ.

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

     Chuyển giao cơ sở dữ liệu, dữ liệu điện tử về công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu công nghệ, tài liệu khoa học công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

     Tổ chức các sự kiện và giao dịch sáng chế, trình diễn công nghệ mới.

4. Đào tạo

4. Đào tạo

     Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin công nghệm sáng chế

Liên kết website