Thông báoThông báo - RSS

Bản tin sáng chếBản tin sáng chế - RSS

Medicine Patent Pool: Giải pháp cho bài toán về thuốc trước những đại dịch

Medicine Patent Pool: Giải pháp cho bài toán về thuốc trước những đại dịch

Bài viết giới thiệu một mô hình đã thành công trong việc tiếp cận và hạ giá thuốc điều trị HIV/AIDS của Medicine Patent Pool (MPP). MPP được thiết kế...

Xuất xứ sáng chế của khẩu trang N95

Xuất xứ sáng chế của khẩu trang N95

Vào ngày 17-11-2019 ca nhiễm Viêm phổi cấp (COVID-19) đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Vũ Hán - Trung Quốc, từ đây chuỗi ngày tăm tối chưa thấy...

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Quy trình phát hiện đối tượng có trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM giúp tăng tốc độ xử lý của phần cứng bằng cách sử...