Thông tin nổi bật

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Giải pháp bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân

Giải pháp bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân

           Ngày 18 tháng 11 năm 2016, đoàn công tác Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tham dự hội thảo:" Giải pháp...

Hợp tácHợp tác - RSS

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

     Trong ngành nuôi thủy sản, để xử lý ao hồ trước khi nuôi, thông thường người ta cày phơi đáy ao trong 3-4 ngày, bón vôi để điều...

Liên kết website