Thông tin nổi bật

Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa - Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ...

Thông báoThông báo - RSS

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ khí CNC khóa I

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa - Trường Đại học Công nghệ tổ chức Lễ trao chứng chỉ Gia công cơ...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Chế phẩm bột giun quế Perionnyx escavatus

Chế phẩm bột giun quế Perionnyx escavatus

     Các bệnh về rối loạn lưu huyết trong hệ tuần hàng như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, nhồi máu phổi, viêm tắc mạch do huyết khối...

Dịch vụ KH&CNDịch vụ KH&CN - RSS

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

1. Hỗ trợ, giải pháp liên quan tới sáng chế/ công nghệ

     Thẩm định, giải mã, chuyển giao công nghệ, tư vấn lập các đề tài, dự án ứng dụng sáng chế, đổi mới và phát triển công nghệ.

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

2. Cung cấp thông tin sáng chế, công nghệ

     Chuyển giao cơ sở dữ liệu, dữ liệu điện tử về công nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu công nghệ, tài liệu khoa học công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

3. Tổ chức sự kiện liên quan đến sáng chế, công nghệ

     Tổ chức các sự kiện và giao dịch sáng chế, trình diễn công nghệ mới.

4. Đào tạo

4. Đào tạo

     Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin công nghệm sáng chế

Liên kết website