Thông tin nổi bật

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học : "Khai thác sáng chế và hợp tác thương mại hóa sáng chế trong nông nghiệp và một số ngành sản xuất...

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX) đã tham dự Hội thảo Khoa...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA.

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-ANPHA.

Ở nông thôn hiện nay, tình trạng các bãi rác tự phát không được xử lý kịp thời ngày càng xuất hiện nhiều. Tình trạng này gây ảnh hưởng không...

Liên kết website