Thông tin nổi bật

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà...

Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2017, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức hội thảo khoa học: "Khai thác và thương mại hóa sáng...

Thông báoThông báo - RSS

Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện - RSS

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà sáng chế, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch

Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2017, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức hội thảo khoa học: "Khai thác và thương mại hóa sáng...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Sáng chế lọc nước từ vỏ trấu

Sáng chế lọc nước từ vỏ trấu

      Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về xuất khẩu lúa gạo. Do đó, hàng năm nước ta cũng có lượng rơm rạ, trấu...

Liên kết website