Thông tin nổi bật

Hợp tácHợp tác - RSS

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

Hội thảo quốc tế Việt Nam Học lần thứ 5

 Ngày 15/12/2016, TS. Nguyễn Hữu Xuyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam lần thứ...

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Bản tin Sáng chế Số 9

Bản tin Sáng chế Số 9

     Tổng hợp các sáng chế, giải pháp kỹ thuật liên quan đến thiết bị hỗ trợ nông nghiệp.

Liên kết website