Thông tin nổi bật

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

Quy trình sản xuất phân bón sinh tổng hợp dùng để xử lý đáy ao hồ trước khi nuôi thủy sản

     Trong ngành nuôi thủy sản, để xử lý ao hồ trước khi nuôi, thông thường người ta cày phơi đáy ao trong 3-4 ngày, bón vôi để điều...

Liên kết website