Thông tin nổi bật

Thông báoThông báo - RSS

Bản tin sáng chếBản tin sáng chế - RSS

Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt

Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt

Từ lâu việc xử lý rác thải sinh hoạt ở các đô thị luôn là bài toán đau đầu của nhiều cấp, ngành và như gánh nặng gây ô nhiễm...

Phương pháp và hệ thống thiết bị sản xuất hỗn hợp C60 – C70 Fullerene

Phương pháp và hệ thống thiết bị sản xuất hỗn hợp C60 – C70 Fullerene

Theo tác giả, giải pháp sáng chế này có thể tận dụng các loại chất thải từ tổng hợp nông nghiệp có hàm lượng cacbon cao như vỏ trấu, sọ...

Phân bón vi lượng trừ bệnh nấm trên cây

Phân bón vi lượng trừ bệnh nấm trên cây

Thông qua việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình công nghệ và triển khai dây chuyền sản xuất nano CuCl ứng dụng làm phân...