Lãnh đạo Viện

 

Viện trưởng: Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại: (84.4) 3944 0256
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phó Viện trưởng: Ông Nguyễn Hữu Xuyên
Điện thoại: 098.3824098
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Liên kết website