Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghiệp và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đồng hành cùng các nhà sáng chế

Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 29/02/2020 Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tiến hành các hoạt động đồng hành cùng các nhà sáng chế trong địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ hoàn thiện, triển khai ứng dụng các sáng chế - sáng kiến vào thực tế sản xuất kinh doanh.
Trong lộ trình triển khai các nội dung hợp tác, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã cùng Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức Hội nghị “Đồng hành cùng các nhà sáng chế Gia Lai” tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ của Sở.

GL2 03c90

Quang cảnh Hội nghị “Đồng hành cùng các nhà sáng chế Gia Lai”.
Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN), Giám đốc Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế (Trung tâm DLSC), đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng hơn 30 nhà sáng chế không chuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của TS. Phạm Ngọc Pha, Giám đốc Trung tâm DLSC giới thiệu thông tin về các hoạt động nổi bật của Viện và Trung tâm, bao gồm: tư vấn, hỗ trợ cải tiến và hoàn thiện thiết kế, đổi mới công nghệ sản xuất, phát triển sản phẩm; hỗ trợ cung cấp thông tin kỹ thuật, công nghệ từ sáng chế và phân tích thông tin sáng chế; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; hỗ trợ thương mại hóa các sáng chế và sản phẩm hình thành từ sáng chế, sáng kiến. Cũng tại Hội nghị, Viện SCCN đã trình bày và giới thiệu cụ thể về cách thức chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để đăng ký bảo hộ sáng chế: tờ khai và các tài liệu cần thiết khác; kỹ năng và phương pháp viết bản mô tả sáng chế, nếu các cá nhân không đủ năng lực viết, các chuyên gia của Viện cũng sẽ giúp hỗ trợ xây dựng và hoàn hiện bản mô tả sáng chế để nộp đăng ký…

GL1 5d160

Nhà sáng chế Đỗ Đức Quang phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai

Tại Hội nghị, các vấn đề liên quan đến cách thức đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, cách thức tra cứu thông tin sáng chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm, các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ cho các nhà sáng chế đã được đại diện các sở, ngành, các doanh nghiệp, các nhà sáng chế lần lượt nêu ra và đã được đại diện Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai giải đáp, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để giúp các nhà sáng chế không chuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cải tiến, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm trí tuệ.
Đồng thời, đầu tháng 3 năm 2020 Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã khảo sát thông tin về các sản phẩm, quy trình, giải pháp công nghệ, kỹ thuật của các tác giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tổng hợp thông tin để thực hiện các biện pháp hỗ trợ cải tiến, hoàn thiện sản phẩm; đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các giải pháp kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quảng bá, phát triển thị trường sản phẩm của các nhà sáng chế Gia Lai; kết nối hoạt động bảo hộ với hoạt động thượng mại hóa, ứng dụng và triển khai công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

GL3 6296b

Các nhà sáng chế không chuyên tại tỉnh Gia Lai và thành viên Ban tổ chức tại Hội nghị.

Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai

Bên cạnh đó, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ mà đại diện làTrung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ, tư vấn cho các nhà sáng chế Gia Lai về việc cải tiến công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, tư vấn về việc bảo hộ tài sản trí tuệ, thương mại hoá sản phẩm và cách thức mở rộng thị trường sản phẩm.

NotificationNotification - RSS

Website link