Đánh giá trình độ công nghệ của địa phương - những kinh nghiệm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ

               Sáng ngày 15 tháng 09 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo " Đánh giá trình độ công nghệ của địa phương - những kinh nghiệm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ".

150916 60eb6

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh:Thanhhoa.gov.vn

          Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng các đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở KH&CN các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Bắc Giang và thành phố Đà Nẵng.

          Mục đích tổ chức hội thảo nhằm đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của các địa phương và những kinh nghiệm trong việc đánh giá trình độ công nghệ cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây cũng là một trong các sự kiện KH&CN tỉnh Thanh Hóa tổ chức góp phần vào thành Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XII năm 2016 tại Thanh Hóa.

           Kết quả mà hội thảo mang lại là bài học cho việc tổ chức triển khai dánh giá trình độ công nghệ, nêu lên những ưu, nhược điểm của từng cách thức đánh giá; chỉ rõ cách thức đánh giá trình độ công nghệ mà các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ nên sử dụng. 

Nguồn: Niptex

NotificationNotification - RSS

Website link