Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế

Trung tâm Thống kê dữ liệu và Phân tích sáng chế là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng xây dựng, cập nhật, tư vấn, hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế từ các nguồn trong và ngoài nước; tìm kiếm, phân tích sáng chế, dự báo xu hướng công nghệ; lập bản đồ sáng chế, phân tích tính pháp lý của sáng chế; phân tích, nhận dạng công nghệ, bí quyết công nghệ từ sáng chế; tư vấn, xây dựng và hoàn thiện bản mô tả sáng chế phục vụ đăng ký bảo hộ sáng chế.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Center for Data Statistics and Patent Analysis (viết tắt là: DSPA).

Sơ đồ chức năng: 

 sodochucnangTT

Dịch vụ:

1

 32

Liên hệ:

T.S. Phạm Ngọc Pha

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Điện thoại: 093 122 4369

NotificationNotification - RSS

Website link