Thông tin nổi bật

Thông báoThông báo - RSS

Bản tin sáng chếBản tin sáng chế - RSS

Xuất xứ sáng chế của khẩu trang N95

Xuất xứ sáng chế của khẩu trang N95

Vào ngày 17-11-2019 ca nhiễm Viêm phổi cấp (COVID-19) đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Vũ Hán - Trung Quốc, từ đây chuỗi ngày tăm tối chưa thấy...

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Giải pháp tăng tốc độ phát hiện đối tượng trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM

Quy trình phát hiện đối tượng có trong ảnh dựa trên thuật toán xử lý đồng thời HOG-SVM giúp tăng tốc độ xử lý của phần cứng bằng cách sử...

Ứng dụng giải pháp bơm cột nước thấp để chống hạn, tiêu úng và tiết kiệm điện

Ứng dụng giải pháp bơm cột nước thấp để chống hạn, tiêu úng và tiết kiệm điện

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có loại máy bơm cột nước thấp sử dụng để chống hạn, tiêu úng và tiết kiệm điện. Năm 2013 Công ty...