Thông báoThông báo - RSS

Tin sáng chếTin sáng chế - RSS

Hệ thống cảnh báo và xử lý nhầm ga phanh xe hơi số tự động

Hệ thống cảnh báo và xử lý nhầm ga phanh xe hơi số tự động

Xuất phát từ thực tế có nhiều trường hợp nhầm chân ga-chân phanh khi lái ôtô, đặc biệt với xe số tự động, tác giả đã sáng chế ra hệ...

Dịch vụ KH&CNDịch vụ KH&CN - RSS

Dịch vụ thương mại hóa sáng chế

Dịch vụ thương mại hóa sáng chế (bấm vào để liên hệ Phòng Chính sách và tư vấn thương mại hóa sáng chế)

Dịch vụ hỗ trợ xây dựng bản mô tả sáng chế

Dịch vụ hỗ trợ xây dựng bản mô tả sáng chế (bấm vào để liên hệ Trung tâm Thống kê dữ liệu và phân tích sáng chế)

Dịch vụ hỗ trợ thông tin sáng chế

Dịch vụ hỗ trợ thông tin sáng chế (bấm vào để liên hệ Trung tâm Thống kê dữ liệu và phân tích sáng chế)