Họp Nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài cấp Bộ 2018: " Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam"

Trong tháng 12 năm 2018, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây để ứng ...

Niptex kết nối nhà sáng chế, doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ nhà sáng chế Phạm Văn Hát mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy gieo hạt, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực ngh ...

Liên kết website