Thông báo về Giải thưởng Newton

         Giải thưởng Newton

      Giải thưởng Newton đã được công bố vào tháng 6/2016, Giải thưởng này nhằm công nhận các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuất sắc trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội ở các nước đối tác Quỹ Newton.
       Giải thưởng Newton là một chương trình hàng năm thuộc khuôn khổ Quỹ Newton có giá trị lên tới 1 triệu Bảng Anh. Giải thưởng này nhằm mục đích khuyến khích các nhà nghiên cứu đã hợp tác với các đối tác Vương quốc Anh để để giải quyết những thách thức quan trọng nhất của các nước đối tác thông qua tài trợ của Quỹ Newton. Giải thưởng Newton nhằm được xây dựng để nâng cao hình ảnh của Quỹ Newton, và chứng minh khả năng giải quyết thách thức toàn cầu thông qua các hoạt động hợp tác của Vương quốc Anh và các nước đối tác.
        Bắt đầu từ năm 2017 cho đến năm 2021, hàng năm, sẽ có ít nhất là năm dự án, học bổng hoặc giải thưởng khác trong khuôn khổ Quỹ Newton sẽ được nhận Giải thưởng Newton. Mỗi giải thưởng sẽ có giá trị lên đến 200.000 £, và phải được sử dụng để thúc đẩy phát triển các hoạt động hiện đang nhận được tài trợ từ Quỹ Newton. Giải thưởng Newton sẽ được trao cho những hoạt động nghiên cứu hoặc đổi mới sáng tạo tốt nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội của các nước đối tác Newton, hoặc các nước trong Danh sách DAC hoặc các đối tượng đang là thách thức toàn cầu, và những hoạt động đó phải phù hợp và tăng cường các mục tiêu chung của Quỹ Newton.
          Các giải thưởng sẽ được trao cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton của tất cả các nước đối tác của chúng tôi Newton trong vòng năm năm tới. Trong năm đầu tiên các giải thưởng sẽ được trao cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton giữa Vương quốc Anh với các nước Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam (các năm sau sẽ dành cho các nước còn lại).


        Giải thưởng Newton 2017
       Giải thưởng Newton 2017 bắt đầu nhận đơn từ các dự án, học bổng và giải thưởng khác trong khuôn khổ Quỹ Newton giữa các đối tác Anh và các nước Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
        Tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Quỹ Newton với nói trên đều hợp lệ. Các ứng viên phải là chủ nhiệm các đề tài hoặc là người đứng tên trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton.
        Để biết thêm thông tin về giải thưởng, điều kiện và cách thức nộp đơn xin vui lòng xem Tài liệu hướng dẫn, điều khoản và điều kiện đối với Giải thưởng Newton 2017.
        Các ứng viên phải hoàn thành và nộp đơn của mình trước 19:00 ngày Thứ Hai ngày 19/6/2017 (GMT + 1) trên website https://www.unesco.org.uk/newton-prize-application-part-a/
Cơ quan trao Giải thưởng Newton sẽ là Ủy ban Quốc gia Vương quốc Anh tại UNESCO.


Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, BKHCN