Kinh nghiệm chăn nuôi trên thế giới chỉ ra rằng, việc duy trì sức khỏe vật nuôi và năng suất thu hoạch cao không thể xảy ra nếu như trong khẩu phần thức ăn không có sự cân bằng tinh tế của các nguyên tố vi lượng. Trong lĩnh vực chăn nuôi các nguyên tố như sắt, đồng, coban, mangan ... thể hiện hoạt tính sinh học và tính sinh khả dụng cao cần được sử dụng và nghiên cứu tác dụng của chúng lên các đối tượng sinh vật.

21phugia ad540

Minh họa phụ gia cho thức ăn chăn nuôi. Nguồn: nanobacsuper.com

Nắm bắt được thực tế đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và hoàn thiện phụ gia cho thức ăn chăn nuôi dưới dạng NANO vi lượng. Các nguyên tố vi lượng dưới dạng NANO đưa vào khẩu phần ăn của vật nuôi với liều lượng thấp hơn nhiều so với các vi lượng ở dạng muối hoặc phức chia lát đã làm tăng sản lượng và chất lượng chăn nuôi. Thể hiện qua sự gia tăng rõ dệt các chỉ số sinh lý, sinh hóa trong máu của vật nuôi. Ví dụ đối với việc đưa nano, coban trong khẩu phần ăn của bò đã làm tăng trọng lượng bò được nuôi trong vòng 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng tương ứng là 17,2%, 17,1% và 16,8%, so với mức độ tăng trọng của nhóm đối chứng, sự gia tăng đó đối với nano đồng tương ứng là 19,6%, 16,0% và 15,6%.

Thực tế cho thấy việc ứng dụng rộng rãi phụ gia cho thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới dạng nano vi lượng của nhóm tác giả có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.