Chất thải rắn nói chung, rác thải đô thị nói riêng là nguồn ô nhiễm nặng, gây tác động xấu đến sức khỏe của con người và đời sống sinh hoạt cộng đồng. Chính lẽ đó cần có biện pháp xử lý nhằm đem lại môi trường trong sạch. Đây là một vấn đề hết sức cấp thiết cần giải quyết nhanh để không gây ô nhiễm môi trường và giảm thiểu các tác hại đối với sức khỏe con người, trả lại môi trường tự nhiên, trong sạch và bảo vệ tính đa dạng sinh học một cách bền vững.
     Sáng chế đề xuất dây chuyền phân loại rác thích ứng với rác thải chưa được phân loại tại nguồn và chứa thành phần chính là các chất hữu cơ có khả năng phân hủy vi sinh và các vật liệu có thể tái sử dụng. Ngoài ra, sáng chế còn có một bố trí dây chuyền để có thể sử dụng lao động thủ công để tuyển lựa và phân riêng các loại vật liệu có thể tái sử dụng và vật liệu có thể tái sinh, đặc biệt là các vật liệu dẻo. Một mục đích khác của sáng chế là đề xuất quy trình chuyển hóa các chất hữu cơ có khả năng phân hủy vi sinh thành phân hữu cơ vi sinh.

day chuyen xu ly 49f0e

Ảnh minh họa

     Sáng chế đạt được những điều trên đây bằng cách kết hợp máy móc và thủ công trong suốt quá trình phân loại và xử lý rác thành các vật liệu có thể tái sử dụng và các vật liệu hữu cơ có khả năng phân hủy vi sinh, đồng thời sử dụng các chủng sinh vật thuộc các chi Streptomyces, Bacillus và Gliocladium không những trong công đoạn lên men hiếu khí các vậy liệu hữu cơ có khả năng phân hủy vi sinh mà còn trong công đoạn phân loại rác. Ngoài ra, các vật liệu được tuyển lựa sơ bộ sau đó được truyển lựa lần thứ hai, nhờ đó giảm đáng kể khối lượng vật liệu cần phân biệt một cách chi tiết và có thể sử dụng một số ít lao động có trình độ tương đối cao để tách riêng các loại vật liệu có bề ngoài tương tự.